Informatica 1e bachelors Ingenieurswetenschappen

intro  -  theorie   -   practica  -  project  -  examen  -  documentatie  -  mini-java

  Theorie

  Inhoud theorie 2e semester

  1. Programmeren in java  [zie Informatica deel I en documentatie van website]
  2. Introductie tot object-georiŽnteerd programmeren  [zie Informatica deel I]
  3. Algoritmes en datastructuren  [zie Informatica deel II]
  4. Technologie  [zie Informatica deel III]
  5. Historiek en economische aspecten  [zie Informatica deel III]

  Cursusmateriaal 2018   

  1. Informatica deel I: "Java en object-georiŽnteerd programmeren" (te koop in de VUBtiek)
  1. Informatica deel II: "Algoritmes en datastructuren" (te koop inVUBtiek)
  2. Informatica deel III: "Technologie, historiek en economische aspecten" (gebundeld samen met Deel II van de VUBtiek)

  3. Java-code gebruikt in de cursus en tijdens de hoorcolleges (versie mei 2017; download zip-file naar computer, Eclipse: Import -> General -> Existing Projects into Workspace -> Select Archive File en kies dan de zip-file)

Slides hoorcolleges (februari - mei 2018) (slides van 2017)

Hieronder vind je de slides van de lessen. In feite staat alle informatie in de cursussen deel I, II en III.
Bij de slides heb ik aangegeven wat niet in de cursus staat maar toch te kennen is.
Worden enkele dagen voor elke les toegevoegd. Lesopnames staan ook op Pointcarre, onder "Streaming videos".
Les 1 (video-opname van de les): we beginnen met deel I 
Les 2 (video-opname van de les): deel I p. 17 - 31,  het 2e lesuur beginnen we met deel III hoofdstukken 0 & 1.
Les 3 (video-opname van de les): deel I p. 32 - 47, deel III hoofdstuk 2
Les 4 (video-opname van eerste uur van de les, Deel III geheugen): deel II p. 5 - 12, deel III hoofdstuk 3 
Les 5 (video-opname van de les): deel II stapel, wachtrij(hfst 3), gelinkte lijst (hfst 6)  deel III Computerarchitectuur (hfst 4) & productieproces (hfst 5)
Les 6 (video-opname van de les, video-opname tweede uur): deel II basis- en slimme algoritmen p. 19 - 40 

Les 7 (video-opname van de les): deel II slimme algoritmen vervolg (schuifpuzzel en algoritmen om het op te lossen - download en dubbelklik om uit te voeren)
Les 8 (video-opname van de les deel 1 - deel 2): deel II binaire bomen (hfst 7), deel III: computatietheorie (hfst 6a)
Les 9 (video-opname van de les): deel III: software (hfst 6b), sorteren en besturingssystemen (7 van deel III) - slides niet in cursus: 6, 9, 16
Les 10 (video-opname van de les):  internet en sorteren (laptop meenemen voor internetdemo in de klas - installeer de javacode)
Les 11 (video-opname van de les): deel II hashing (hfst 9), internet & innovatie met info over examen (staat ook op examen-pagina)

Deel III

In deel III van de cursus bestuderen we de technologie, historiek en economische aspecten van de informatica. We onderzoeken de verschillende aspecten die de kracht van de moderne informatica bepalen. Ons doel is de student dit als parate kennis bij te brengen zodat hij de informatica steeds in het juiste perspectief kan plaatsen (zoals nieuwe evoluties bvb). Om dit te bereiken is er een basiskennis nodig. We vragen dan ook dit van 'buiten te leren'. Verschillende studies geven aan dat een basiskennis nodig is om daarna nieuwe informatie te kunnen plaatsen. Je kunt inderdaad alle informatie opzoeken op het web, maar zonder 'kapstokken' kom je nergens.

Van elk van de volgende onderwerpen verwachten we dat je de essentie kent (laat zien dat je essentie van detail kan onderscheiden). Toon dat je het belang begrijpt, de invloed op het succes van de computer, de werking ervan, de belangrijkste eigenschappen, ... Naast de essentie appreciŽren we het als je meer informatie opzoekt (zie ondermeer onder extra info). Dit moet niet, maar je wordt er wel voor beloond tijdens het examen.

Al de te kennen stof vind je in de cursus. Hier nog wat achtergrondinformatie voor de curieuzeneuzen.
Referentieboeken:
Onderwerp
Achtergrondinformatie
 

0. Het idee en de eerste computers
History of computers (met Leibniz, Babbage, Zuse, ...)
De meest-geavanceerde mechanische computer: The differential Analyser
1. Digitaal en binair
De analoge rekenlat
2. De 'relais' in electronica
Analoge electronica (met demo-applets)
Demo digitale schakelingen
De vacuŁmbuis
Werking van de transistor (met meer uitleg)- werking van een NP-junctie
3. Geheugen
Hoe RAM-geheugen werkt
Hoe flasgheugen werkt
4. De hardware-architectuur
Von Neumann-architectuur
Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA
John Von Neumann (in het kort)
5. Het productieproces
Wikipedia over Chips of Integrated Circuits
How sand is transformed into silicon
Chipstructuur in 3D
Aantal transistoren op moderne processoren
Nadelen van optische computers
6. Computatietheorie & software
Meer uitgebreide uitleg over de evolutie van kennis die leidde tot de computer - tweede deel (gebaseerd op het boek van Martin Davis)
George Boole
Gottlob Frege
David Hilbert
7. Operating system

8. Communicatie & Internet
Geschiedenis van het internet - ARPAnet (voorloper van het internet)
Eerste browser: Netscape Navigator
File browser wars
De internetzeepbel of dot-com bubble - Railway Mania
Terugkijken op de crash
Mede-oprichter van Apple en ultieme Applegoeroe
Economische aspecten
Het microsoftaandeel
Facebook aandeel, beursintroductie Facebook
De technologie-index Nasdaq
In welke aandelen beleg je best? - De Standaard, maandag 3 juli 2017
Een nieuwe zeepbel (bubble) in de maak? - De Standaard,
maandag 19 juni 2017

9. ArtificiŽle intelligentie
Google ontwikkelt zelflerend algoritme voor computerspelletjes
Turing test: Cleverbot - Turing Hub - Ask.com
Turing test for bots
Drie soorten hersens: De tranen van de krokodil - I have a theory
Loebner Prize for AI


Afgelopen jaren

Slides hoorcolleges (februari - mei 2017)

Les 1 (video-opname van de les): we beginnen met deel I 
Les 2
(video-opname van de les): deel I p. 17 - 31,  het 2e lesuur beginnen we met deel III hoofdstukken 0 & 1.
Les 3 (video-opname van de les): deel I p. 32 - 47, deel III hoofdstuk 2
Les 4 (video-opname van de les, tweede uur is zonder geluid, sorry ): deel II p. 5 - 12, deel III hoofdstuk 3 
Les 5 (video-opname van de les, enkel eerste uur): deel II basis- en slimme algoritmen p. 19 - 40 
Les 6 (video-opname van de les): deel II slimme algoritmen vervolg (schuifpuzzel en algoritmen om het op te lossen - download en dubbelklik om uit te voeren)
Les 7 (video-opname van de les): deel II stapel, wachtrij (hfst 3), gelinkte lijst (hfst 6)  deel III Computerarchitectuur (hfst 4) & productieproces (hfst 5)
Les 8 (video-opname van de les deel 1 - deel 2): deel II binaire bomen (hfst 7), deel III: computatietheorie (hfst 6a)
Les 9 (video-opname van de les): deel III: software (hfst 6b), sorteren en besturingssystemen (7 van deel III) - slides niet in cursus: 6, 9, 16
Les 10 (video-opname van de les):  internet en sorteren (laptop meenemen voor internetdemo in de klas - installeer de javacode)
Les 11 (video-opname van de les): deel II hashing (hfst 9), internet & innovatie met info over examen (staat ook op examen-pagina)

Deel III februari - mei 2013

Onderwerp
Cursus
Info
Extra info
 1. Historiek
les 2 & 7
History of computers (met Leibniz, Babbage, Zuse, ...)
De meest-geavanceerde mechanische computer: The differential Analyser
De analoge rekenlat

2. Digitaal en binair
waarom? wat?
les 2 & 3
bundeltje 1


3. De 'relais' in electronica
les 3
Analoge electronica (met demo-applets)
Demo digitale schakelingen
De vacuŁmbuis

4. Geheugen
bundeltje 2 (2.3)
Hoe RAM-geheugen werkt
Hoe flasgheugen werkt

5. De hardware-architectuur
les 4

Von Neumann-architectuur
Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA
John Von Neumann (in het kort)
6. Het productieproces
les 5
Wikipedia over Chips of Integrated Circuits
How sand is transformed into silicon
Chipstructuur in 3D
Nadelen van optische computers

7. Computatietheorie
les 6
George Boole
Gottlob Frege
David Hilbert

8. Software
les 8
bundeltje 2


9. Operating system
les 9
bundeltje 3

Het microsoftaandeel
10. Economie
les 10

Railway Mania
11. Internet
les 10
les 11
Geschiedenis van het internet - ARPAnet (voorloper van het internet)
Eerste browser: Netscape Navigator
File browser wars
De technologie-index Nasdaq
De internetzeepbel of dot-com bubble
terugkijken op de crash
Facebook aandeel, beursintroductie Facebook
Mede-oprichter van Apple en ultieme Applegoeroe
12. Mobiele apparaten
les 11

RIM (blackberry) thought iPhone was impossible in 2007

Steve Ballmer (Microsoft) on the iPhone!

Skeuomorphism

Startrek's 'iPad'

App development: Android (java - Eclipse), iOS, Windows Phone
How does Shazam work? (wetenschappelijk artikel)

13. ArtificiŽle intelligentie

les 7
Turing test: Cleverbot - Turing Hub - Ask.com
Turing test for bots
Drie soorten hersens: De tranen van de krokodil - I have a theory
Loebner Prize for AI


- Back to the top -