Internet Introductie
1. Wat is het Internet?

Het internet verbindt alle computers in 1 groot netwerk, zodat deze met elkaar kunnen communiceren.  Elke computer krijgt een uniek identificatienummer, het IP-adres (IP=Internet Protocol), dit bestaat uit 4 bytes. Zo is 168.154.1.54 het nummer van mijn computer. Mbv dit nummer kan je berichten sturen naar een andere computer.
Maar zo’n nummer is niet gebruiksvriendelijk, daarom kan men een uniek domeinnaam aanvragen voor zijn computer, zo is parallel.vub.ac.be de naam van onze website, die komt overeen met het IP-adres 168.154.1.73.
Indien je geen permanente verbinding met het internet hebt, thuis bijvoorbeeld, kan je een connectie bekomen met een internet provider, via je telefoonlijn of kabel. Je krijgt dan een tijdelijk IP-adres van je provider en bent tijdelijk in het internet-netwerk opgenomen.
Het internet bood initieel 5 services:

Www, mail en ftp zijn de meest nuttige services. Verder worden nieuwe services ook op het internet protocol (TCP/IP) geimplementeerd, zoals chatten, database toegang, video conferentie, video-on-demand, ...

Naast het wereldwijde internet kan een gemeenschap of bedrijf een (aldanniet afgeschermd) intranet opzetten. Zo heeft de VUB een eigen netwerk waarin www.vub.ac.be de hoofdserver is, met ernaast servers zoals parallel.vub.ac.be, student.vub.ac.be, ... Binnen de VUB kan je naar parallel direkt met http://parallel/, dus zonder de vub.ac.be.
Daarnaast hangen de PC-zalen aan het VUB- netwerk, je files staan op de fileservers twws4 en nestor. Let op, een netwerk is meer dan het internet, je hebt ondermeer snelle, direkte toegang tot je files en ook tot programma's. 

Protocol: voor communicatie moeten computers dezelfde taal spreken, dit gebeurt mbv een protocol, wat niet meer is dan een afspraak hoe je communiceert, hoe je de informatie in een bericht ‘inpakt’.
Server: komt van ‘to serve’ of aanbieden, een ‘client’ (jij dus) heeft iets nodig en kan dit vinden op een server. Zo heb je webservers, fileservers, mailservers, etc, naargelang wat je nodig hebt.

Veder is het nuttig om te weten dat het internet niet centraal gestuurd wordt, maar als een chaotisch geheel werkt. Zelfs als je een of meerdere connecties doorknipt of een router of computer wegneemt, blijft het werken. Een router verbindt connecties en 'route' berichtjes naar de juiste bestemming.


2. Hoe werkt een website