Informatica 1e bachelors Ingenieurswetenschappen

intro  -  theorie   -   practica  -  project  -  examen  -  documentatie  -  mini-java


Project 2017

   Bekroonde projecten voorgaande jaren


Het doel van het Java-project is het programmeren van een eenvoudig computergame. Je mag ervoor kiezen om een variatie op een bestaand spel te bedenken, of een geheel nieuw spel bedenken en dit programmeren.


BELANGRIJK:
Het doel van het project is je vertrouwd te maken met het programmeren van grotere programma’s in Java en met OO programmatie in het algemeen. Het is dus belangrijk dat je een eenvoudig spel kiest waarbij je vooraf een datastructuur (klassen) probeert te bedenken. De eindevaluatie zal immers in de eerste plaats rekening houden met je geproduceerde code (structuur, efficiëntie, complexiteit, etc.) en slechts in mindere mate met de "fun"-factor van je spel zelf. Dit wil uiteraard niet zeggen dat aspecten zoals speelbaarheid en complexiteit van het spel zelf niet zullen worden beloond!
Extra tips:            Een paar concrete tips vind je op deze presentatie beschreven.

- Back to the top -