Terug naar Hoofdpagina

Computervaardigheden: oefeningen

 WordExcel - WebsitePowerpoint - Kaleidagraph - Beeldjes - WindowsInternetVaria

  Word

Wat moet je kunnen?


Oefening (Wordtips)

 1. Start Microsoft Word
 2. Open een nieuw word document
 3. Copieer de tekst van de modula-2.txt file (file van de zip-file uit de Windows oefening of copieer de file van hier)
 4. Save de tekst (da's overal ctrl-s)
 5. Blijf met uw muis eens 2 seconden boven een button: de uitleg verschijnt!!
 6. Zet de View op Page Layout (in Word XP: Print layout). Bepaal uw ideale grootte via View => Zoom (bvb 125%).
 7. Giet de tekst in volgende layout: volg de nummering.
 8. Voeg aan het einde van de tekst een Heading1 toe, de Table Of Contents past zich niet automatisch aan!
 9. Switch eens tussen de verschillende views
 10. Maak de headings genummerd (zie tips), je krijgt dan dit.
 11. Activeer de Drawings Toolbar (via View)

  Excel

Wat moet je kunnen? Oefening   (Exceltips)

De bedoeling van de oefening is een rekenblad te maken waarop je voorspellingen maakt van de uitslagen voor alle vakken en deze dan vergelijkt met de uiteindelijke uitslag. Ga als volgt tewerk om dit resultaat in Print Preview te bekomen:

 1. Start Excel.
 2. Copieer al je vakken en hun gewichten van pointcarre (zie curriculuminformatie) naar een nieuwe Excel file. Je krijgt dan al een mooie begin om mee verder te werken.
 3. Hier is een voorbeeld voor de uitwerking met stap-voor-stap uitleg. LEER F4 GEBRUIKEN (zie tips)
 4. Maak van de data geschat & werkelijk een staafdiagram die je toevoegt aan je sheet, zoals hier.
 5. Toon op een aanschouwelijke manier de gewichten van de vakken. Bijvoorbeeld met een taart.
Oefening 2: Lineaire Regressie   (Exceltips)

Lineaire regressie kan je rechtsstreeks mbv Excel!
Oefening: Bereken mbv deze data de beste rechte en zet deze uit in een graph om zo iets te bekomen.
Tips om de oefening op te lossen:

 1. Kopieer de data naar Excel
 2. Bereken beste rechte y = ax +b met a de SLOPE en b de INTERCEPT
 3. Bereken dan mbv de formule enkel punten van de beste rechte: y voor x gaande van 1 tot 10.
 4. Dan bekom je zo een tabel.
 5. Maak een "Scatter" grafiek (in oudere excel versies ook wel XY grafiek genoemd), gebruik 2 series, eentje de data, de tweede zijn uw punten van de beste rechte.
 6. Nu kan je de x-y waarden aanpassen, de berekeningen en de graph passen zich automatisch aan!
Een uitgeslapen student merkte terecht op dat het ook simpeler kan:
 1. Maak gewoon een Scatter of XY graph van de data
 2. (nieuwe excel) selecteer de grafiek en kies een design met trendline. Dan krijg je zo iets.
 3. (oude excel): menu Chart => Add Trendline
Let wel op, bij deze methode worden de parameters van de rechte op de grafiek getekend. Moest je ooit in de verleiding komen om deze getallen over te typen in je werkblad: NIET DOEN! Als je deze parameters nodig hebt gebruik dan SLOPE en INTERCEPT zoals in het eerste deel van de oefening.


Oefening 3: Planningstabel   (Exceltips)

Voor elk projekt moet er steeds een planning opgesteld worden, waarbij je eerst alle aktiviteiten inventariseert en groepeert. Dan moet je inschatten hoeveel tijd er voor elke aktiviteit nodig zal zijn (in mandagen), dit is de kolom Eerste. Tijdens de vordering van het projekt geef je in hoeveel er al uitgevoerd is (kolom Totaal). Tijdens het projekt zal je soms je initiele inschatting moeten bijstellen (kolom Laatste). De Verschil kolom geeft het verschil tussen laatste en eerste planning, de Rest is de tijd die er nog rest voor die aktiviteit en Progres is de procentueel gerealiseerdetijd.
Gebruik deze data om zo een mooie planning te bekomen (merk op dat alle blauwe cellen berekend worden met een formule!).
Tips om de oefening op te lossen:

 1. Save de data eerst als .txt-file. Open ze dan vanuit Excel (pas Files of Type aan in Open file window), Excel zal de tekst dan automatisch in rijen & kolommen gieten (er staat immers overal een TAB tussen)!
 2. Vervang alle berekende waarden (blauwe cellen) door de juiste formule.
 3. Zet het in een mooie layout.
 4. Visualiseer de vorderingen van het project, bijvoorbeeld met een staafdiagram.
 5. Visualiseer het aandeel van ieder deel van het project in de voorlopige resultaten, bijvoorbeeld met een taartdiagram.


Oefening 4: Examen 2006 Excel (Exceltips)

De opgave vind je hier (naar beneden scrollen, de Word opgave mag je overslaan).
Tips:
 1. Maak bij het berekenen voldoende gebruik van tussenresultaten. Sommige tussenresultaten kan je voor verschillende formules gebruiken.
 2. Zorg er wel voor dat het overzichtelijk blijft. Noteer boven iedere kolom of naast iedere rij die je zelf bij maakt, wat er juist op die rij staat.
 3. Gebruik je gezond verstand en doe een sanity check op alle resultaten. Een gemiddelde van 0 als alle getallen positief zijn is bijvoorbeeld verdacht. En ligt een correlatie niet altijd tussen 0 en 1?
 4. Overzichtelijke tabellen en grafieken zijn belangrijk, maar het is veel belangrijker dat de resultaten juist zijn!


  Website Opdracht: Maak een gestructureerde, informatieve homepage.

voor documentatie: zie parallel website onder documentation => websites

Opgave


  Powerpoint

Wat moet je kunnen?

Persoonlijk zie ik liever sobere presentaties (inhoud boven vorm), daarom dus de nadruk op de technieken om eenvoudige, duidelijke (!) presentaties te kunnen maken:

Voorbeelden Annick Hubin:


Oefening (Powerpointtips)


Statistiek: Kaleidagraph

Doel
Op de pc's van de K3 vind je Kaleidagraph onder Start, All Programs, KaleidaGraph 3.6 Demo. Voor thuis kan je gratis de software downloaden op www.synergy.com. Het programma bestaat voor MAC en voor PC. Klikken op demo version, hiermee kan je ongeveer alles, behalve saven.
Het is zeer gebruiksvriendelijk en laat toe heel snel tal van statistische functie op te roepen, waaronder regressieanalyse (ook niet lineair). Dit programma wordt gebruikt o.a. in eerste kan bij Meten en Experimenteren en bij de practica scheikunde. De studenten verkiezen het boven Excel (dixit Vanherzeele). De meeste studenten in 1KBI gebruiken het nu ook thuis op hun PC.
Investeer dus nu je tijd door het eens uit te proberen.

Oefening
Bij de Kaleidagraph software komt een tutorial bij met Quick Start voorbeelden (pdf file) dat stap-voor-stap wordt uitgelegd, als je die uitvoert (duurt 1 a 2 uur) heb je het volgens mij wel onder de knie.
Wat ik mij afvraag:
- is Kaleidagraph echt gemakkelijker als Excel?
- kan je dingen in Kaleidagraph die je niet in Excel kan?
- zijn de Quick Start voorbeelden voldoende?


  Beeldjes (beeldjestips)

 1. Maak een snapshot van het scherm mbv de printscreen knop, gebruik een programma om een stuk uit de totale afdruk te nemen en zet het om naar jpg-file.
 2. Maak een eigen persoonlijke icon met het programma Paint

  Windows

Wat moet je kunnen?
 - inloggen/uitloggen
 - software gebruiken
 - files:type, dubbelclicken
 - explorer: drives, folder & file manipulatie (aanmaken, deleten, copieren, herbenoemen, ...)
 - find, notepad, help, screensaver, recycle bin
 

Oefening Windows XP (Windowstips)

Deze gebruiken een diskette met een aantal files. Je kan deze files ook van hier copieren.

 1. Start Explorer (via Start of Windows+e)
 2. Probeer de volgende dingen in Explorer:
 3. Maak een nieuwe folder aan in uw persoonlijke drive (best je persoonlijke Z: drive), noem hem oefeningen
 4. Open de text file van de zip-file (.txt) met Notepad
 5. Via de Start button open je Programs => Accessories => Calculator
 6. Open Start => Search => Files or Folders:
 7. Run 1 van de applicaties (.exe files, die je gekopieerd hebt naar je oefeningen folder) door te dubbelklikken
 8. Wat als je problemen hebt met een applicatie, hij blokkeert bvb en je kan hem niet meer afzetten?
 9.   Al de instellingen van je computer staan onder control panel. Deze kan je in de Explorer vinden


  Internet

Wat moet je kunnen?

 - surfen: adres, klikken, back, save, search engine, favourites, new windows openen, open link in new window
 - mailen: send, receive(inbox), reply, adress book, subject, attachments zenden en ontvangen
 - ftp: dit moet je gebruiken om je website te publiceren, zie dus verder onder website. We raden WS_ftp aan om te ftp'en.

Oefeningen
Surfen  (Surftips)

 1. Start Internet Explorer
 2. Ga naar de website parallel.vub.ac.be, links zie je de inhoud van onze site. Klik onder Education => Computervaardigheden. Daar vind je alle informatie over deze cursus.
 3. Klik op WindowsOefening. Keer dan terug via de Back button!
 4. Ik wil dat je de documentatie over Windows in een apart window opent: Ga op de link staan, klik op de rechtermuisknop en selecteer Open in New Window.
 5. Open een nieuwe window (via File => New) die je naast de andere kan gebruiken om te surfen.
 6. Tools => Internet Options => General, daar kan je je Home page kiezen, de eerste pagina die de browser opstart (suggestie: parallel.vub.ac.be)
 7. Kopieer een pagina van het internet:
 8. Iets opzoeken op een pagina: met Ctrl-f, zoek bvb op "synergy" op deze pagina...
 9. Saven van een programma van het web.
 10. Zoek met een search engine (www.google.be, www.search.com, www.yahoo.com of www.advalvas.be voor belgische sites) iets op
Mailen (mailtips)
 1. Open Eudora. Lees je mail.
 2. Zend een email naar je buur! Vraag hem zijn emailadres.
 3. Als je een email ontvangen heb:
 4. Stuur een bericht naar prof@vub.ac.be en eentje naar uereuredfdoi@hotmail.com
 5. Bekijk je Outbox, verwijder de onbenullige mails (via menu of Ctrl-d). Kuis na een tijdje ook je Inbox op.
 6. Bekijk je address book, voeg de email van een andere buur toe.
 7. Als je een mail met attachment ontvangt, save deze dan naar je persoonlijke drive.
 8. Voor je Eudora sluit, ledig je je Trash via menu Special => Empty Trash

  Varia
Back to Top -- Terug naar Hoofdpagina