Examen Computervaardigheden  1/02/2006

Werk op uw E: drive. Je mag je nota's gebruiken, de les-website, andere websites, maar geen enkel communicatiemiddel (mail, net send, ftp, ....).

Word: Wetenschappelijk Artikel

Giet deze tekst in deze layout (zie kopij), de details hoeven natuurlijk niet exact gelijk te zijn. Noem de file met je resultaat  JeNaamArtikel.doc.

Excel: Verband tussen IQ en schoenmaten...

Deze metingen werden gedaan tijdens een fictief onderzoek naar de correlatie tussen IQ en schoenmaat (voor mannen): het geeft het aantal personen per combinatie IQ en schoenmaat.

Save de file als JeNaamIQ.xls 1) De onderzoekers willen weten of er een verband is tussen IQ en schoenmaat, hiervoor gaan ze na of de kansverdeling van de IQ's verschillend is per schoenmaat.
      - Vergelijk de gemiddelde IQ's per schoenmaat: bereken ze. Voor het gewogen gemiddelde: gebruik de excel functie sumproduct om een som van producten te maken.
      - Bereken de verschillende IQ-kansverdelingen per schoenmaat (kans = aantal/totaalAantal) en zet ze in een vergelijkende grafiek, liefst een 3-dimensionale chart.
            voorbeeld kansverdeling

2) De correlatiecoëfficiënt  laat toe het verband tussen 2 stochastische variabelen te kwantificeren:

      

waarbij je sommeert over alle metingen i en met de gemiddelde van x en de variantie, die als volgt berekend wordt:
           (In feite moet je voor de variantie nog delen door n, dit hebben we voor het gemak weggelaten)
De definitie kan je begrijpen met de volgende figuur:
               

Voor elk meetpunt vermenigvuldig je de afstand van beide coordinaten tot hun gemiddelde. Deze waarden worden dan genormaliseerd met de varianties zodat de correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 1 ligt. Bij waarde 0 is er geen verband, bij waarde 1 of -1 liggen de punten op een perfecte rechte.


Bereken .
Tip: Vanuit de gegeven metingen zal je voor elk vakje van de tabel (dat meerdere meetpunten voorstelt) de term  moeten berekenen en vermenigvuldigen met de gegeven frekwentie.

Succes!