Examen 'Excel' Computervaardigheden
januari 2007
Je mag je nota's gebruiken, de les-website, andere websites, maar geen enkel communicatiemiddel (mail, net send, ftp, ....)

Werk op de E: drive.
Noem je file "levensverwachting.xls", voeg je naam & datum toe aan de kop van de file!
Afgeven doe je door je file te submitten op http://134.184.5.17/examen/. Vergeet niet te bevestigen!! Let op, je kan maar 1 file uploaden!

Gegeven is allerlei data per land (bron: UNDP, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/):
  1. de levensverwachting
  2. de populatie
  3. het bnp (bruto nationaal produkt)
  4. gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking
  5. onderwijs index

Vind tussen bnp per hoofd, gezondheidsuitgaven en onderwijsindex, welke indicator het meest correleert met de levensverwachting.
Bereken de correlatiecoëfficiënten met eigen, generieke formules, zonder gebruik te maken van de Excel functie.
Toon je resultaten en tussenresultaten in overzichtelijke tabellen waarbij de titels en de berekende waarden geaccentueerd zijn.
Voeg duidelijke grafieken toe die de relevante relaties tussen de variabelen tonen.

Aanwijzingen


      

waarbij je sommeert over alle metingen i en met de gemiddelde van x en de variantie, die als volgt berekend wordt:
           (In feite moet je voor de variantie nog delen door n, dit hebben we voor het gemak weggelaten)
De definitie kan je begrijpen met de volgende figuur:
               

Voor elk meetpunt vermenigvuldig je de afstand van beide coordinaten tot hun gemiddelde. Deze waarden worden dan genormaliseerd met de varianties zodat de correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 1 ligt. Bij waarde 0 is er geen verband, bij waarde 1 of -1 liggen de punten op een perfecte rechte.