TOPIC B: Arrays.

Contents :

  ARRAY of CARDINAL, CONST.
  Standards: indentation, naming!

Exercises :


D1: Een array vullen.

 • copieer de    naar een nieuwe file (denk eraan: dezelfde naam als de module!), run het en probeer het te begrijpen.

 • S1: Array met veelvouden en de machten van -2.

  start met de solution of D1
   
  1. Vraag een getal aan de gebruiker en vul de array met de veelvouden van dat getal.
  2. Vull de array met de machten van -2 (zonder gebruik te maken van een macht functie). Print de array.
  3. Bereken en print het gemiddelde van alle waarden. 
   1. oplossing (array van 20 elementen): gemiddelde = 34952
  4. Verander de array grootte in 40, werkt uw programma nog steeds?

  S2: Curve tekenen

      Start met dit programma. Gegeven zijn twee arrays x en z. Gevraagd:
  1. Print beide arrays af als koppels, waarbij eerste element i-de element van x is en tweede het i-de element van z is:
  2. Deze punten stellen een functie voor in de X-Z ruimte. Teken deze door een kubusje van grootte 8 te tekenen in elk punt.
  3. Verbind elk punt met de oorsprong (0, 0, 0).
  4. Verbind alle punten met een lijntje.  S3: Eigenschappen curve

      Start met het programma uit de vorige oefening. Gevraagd:
  1. Zoek de grootste waarde van de z-array en print deze af.
  2. Print de elementen van de array af, zolang de waarden stijgen (zolang de functie die voorgesteld wordt met y[i], monotoon stijgend is). Eventueel mag je de punten ook tekenen.


  D2: Beweging

 • open Modula2 compiler XDS: start -> programs ->  [TW] Programming ->  XDS environment
 • run  

 • Dit programma toont hoe je een figuur kunt laten 'verdwijnen', je wacht even en maakt het dan weer zwart (de achtergrondkleur).

  S4: Functie aflopen.

  Bestudeer eerst D1 & D2.
  Start met deze code of je oplossing van S2.
  1. Teken de curve stap-voor-stap. Wacht na elk punt even voor je de volgende tekent. Vergeet de DrawEverything() niet.
  2. Laat een kubus de vorm van de curve volgen. Veeg de oude kubussen weg. Doe dit mbv de ClearScreen().


  H1: Fill array with the fibonacci numbers

  1. Define an array of 10 cardinals. Fill it with the Fibonacci numbers (see topicA#H2). They are defined as a sequence of numbers:
  2. Print the array.
  3. Ask the user for a certain element of the array and print it out.
  4. Calculate the sum and the average of the 10 first Fibonacci Numbers.

  T1: Output

  .....