Java

The language - GUI - free java editors - UML Class Diagrams - Create a package  - MySQL
  Eclipse, the best editor ever
  Students: Install our default libraries.

The Java language

Java's spelregels

Java summary (based on Fred Swartz's detailed Java notes).
Elk onderdeel kan je op 1 blad printen in (Landscape/Portait), met Internet Explorer: Print -> Preferences -> Advanced -> Fit To Page: A4.
 1. Basics
 2. Expressions
 3. Statements
 4. Classes
 5. Methods
 6. Arrays
 7. Non-obvious details
Advanced:

 Graphical user interfaces in Java

Java Swing Tutorial
 1. Example Code MyFrame.java

 2. Java Swing Class Model
 3. GUI construction
 4. Event handling
Possible methods (see examples in EventHandlingFrame.java):
  1. by subclassing
  2. with event listener
  3. with event adapter

  Free Java Editors

  Eclipse check our Eclipse Documentation.

  De JBuilder Personal Edition ook gratis (???), heeft meer mogelijkheden!

  Van Sun zelf, wordt me ook aangeraden: java studio enterprise voor Swing en java studio creator 2 voor webinterfaces

De JCreator LE (light edition) is eveneens gratis:
 1. Ga naar de JCreator website, download sectie
 2. Ga naar de Sun Java Download sectie (http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html):
 3. Download J2SE 1.4 SDK (dus niet de J2EE) for Windows/Linux/Solaris (kies Accept & Windows)
 4. Download de documentatie: J2SE 1.4.2 Documentation 
 5. Installeer nu JCreator LE
 6. Start JCreator, deze moet nu normaal gezien goed geconfigureerd zijn. Indien niet:


 UML class diagrams.

 Hoe een Package Creeren

Indien je alle klasses in een package wilt steken, die dan gebruikt kunnen worden om alles samen te voegen
(0) benoem de package (startend met een kleine letter)
bvb package graph, met hierin de klasses Graph - Node - Link (hoofdletters!)

(1) alles wat dan zichtbaar moet zijn buiten de package moet je public maken (klasses, methods & attributen),
als je geen public/protected/private zet, heeft het package scope, dwz enkel toegankelijk binnen de package

(2) elke public klasse moet in 1 java file komen met als naam de klasse naam
dus Graph.java, Node.java, Link.java

(3) de eerste statement van die files wordt dan package graph;

(4) je compileert deze files, dan krijg je class files: Graph.class, Node.class en Link.class. Deze files zet je in een folder die je packagenaam heeft (hier graph dus).
In JCreator kan je de folder benoemen waarin deze class files moeten komen: menu Project > Project Settings > Output Path > ... button. Let op!! Zet hier het pad naar de folder waarin de packagefolder zich bevindt!

Nu is je package klaar voor gebruik:
(5) importeer de package met import graph.*; nu kan je de klasses gebruiken

(6) in je project moet je het pad zetten, waar deze package zich bevind.
 In JCreator doe je dit onder menu Project > Project Settings > tab Required Libraries > New
 - zet naam van package: graph
 - onder tab Classes, kies Add -> Add path en dan kies je het pad waar de graph folder zich in bevind (niet de classes zelf!)
- na het terugkeren, vink je de package aan

 MySQL

Install JDBC driver: download and put the mysql-connector-java-3.0.15-ga-bin.jar file into the lib/ext/ directory of your java directory.
Use the Mysql Control Center!!
java example