XDS

In deze eerste les is het de bedoeling om kennis te maken met de programmeeromgeving die voor deze oefeningen zal worden gebruikt. Belangrijke punten zijn het aanmaken van een project en het onderscheid tussen fouten en waarschuwingen.

De XDS omgeving biedt u hulp! Zoals gezegd meldt het systeem u de fouten die je begaat tegen de taal. Maar daarnaast is er een on-line hulp bibliotheek beschikbaar. Dit is een grote bron van informatie zowel wat het gebruik van de omgeving betreft als MODULA-2.

Starten van project in XDS 2.32

  1. Ga naar Project-menu bovenaan het scherm
  2. Selecteer New
  3. Geef een project naam op PAS OP! Zorg ervoor dat je je project op jou schijf plaats (je Z: drive)
  4. Als er in de opgegeven directory geen bestaan bestaan met dezelfde naam als jou project met de extentie MOD, dan zal XDS uw voorstellen om een dergelijke file aan te maken en te openen. (Druk dus op de OK knop)


Hiermee heb je een project opgestart, maar waarom een project opstarten?

Een project laat toe meerdere bestanden, die allen gebruikt worden bij het schrijven van een programma, te groeperen. Dit doe je door in het Project-menu bestanden toe te voegen aan het project. Wanneer je je programma wil compileren dan zal XDS voor u nagaan welke bestanden moeten worden gehercompileerd. Op dezelfde wijze zal de XDS-omgeving al de bestanden uw project opslagen wanneer je je project (al was het maar tijdelijk) sluit.

Opgelet: Sluit altijd je project als je gedaan hebt!

Compileren met XDS

Met deze stap maak je een file die door uw computer NOG NIET kan worden uitgevoerd. De file moet nog worden verbonden met de bibliotheken die gebruikt worden (het zogenaamde linken).
  1. Ga naar het Tools-menu
  2. Selecteer compile of druk de F9


Make

In het Tools-menu is er het make-commando. Dit is de intelligente versie!

Wanneer je een project hebt die over meerdere files verdeelt is, dan is de kans dat je een bestand vergeet te compileren (na het te hebben gewijzigd)reeel. Dit is echter geen probleem wanneer je make gebruikt. Deze kijkt vooraleer te compileren welke files inderdaad aan compilatie toe zijn . Als er geen enkele fout is zullen deze files worden gelinkt om uiteindelijk een uitvoerbaar programma te geven.

  1. Ga naar het Tools-menu
  2. Selecteer compile of druk de shift-F9
Dit heeft als voordeel dat je:
  1. geen files vergeet
  2. dat je niet alle files opnieuw moeten compileren.

Errors vs Warnings

In bovenstaande afbeelding is een hele reeks "Warnings" te zien. Die zijn geen fouten (althans wat Modula-2 betreft), het zijn eerder "denk-fouten" vanwege de programmeur. XDS zal dus wel een programma produceren maar de correcte werking ervan is niet gegarandeerd.

Een voorbeeld van een dergelijke waarschuwing is het declaren van variabelen zonder dat deze worden gebruikt. Dit is duidelijk geen probleem wat de correcte werking van het programma betreft, maar dit wijst wel op enige slordigheid vanwege de programmeur. Een zwaardere fout is het gebruiken van een variabele zonder dat deze voorafgaandelijk een waarde heeft gekregen. Gezien de waarde van de variabele niet op voorhand gekend is kan ook het gedrag van het programma niet altijd worden voorspeld.

Na het compileren verschijnt er onderaan het scherm een venster met mogelijke fouten en waarschuwingen. In dit venster staat een korte beschrijving van elke fout EN de lijn in uw programma waar deze fout wordt begaan. Door dubbel te klikken op een lijn in het onderste venster verspring je automatisch op de lijn van de fout in je programma.

Probeer voor je oefeningen ervoor te zorgen dat je noch fouten noch waarschuwingen krijgt!

HELP

Tijdens de oefeningen zul je wel meer dan eens worden geconfronteerd met rare meldingen vanwege de compiler. XDS aan uw probleem gedacht en biedt u een vrij volledige help. Om tijd te winnen is het dus belangerijk dat je leert gebruikmaken van deze hulp-functie.

Je kunt deze databank gebruiken als een handleiding voor het gebruik van de omgeving enerzijds, maar anderzijds biedt deze ook informatie omtrent MODULA-2. Je kunt zelfs zoeken in de databank hetgeen uw opnieuw tijd (en lectuur) kan sparen. De databank omvat informatie over MODULA-2 zelf en over bibliotheken die je mogelijk moet gebruiken.