Leerdoelen

Het kunnen toepassen van AI-leertechnieken op reele engineering casestudies.

Voorkennis

Basisprincipes van programmeren en kansrekenen.

Inhoud

  1. Beknopte inleiding algemene AI (search spaces)
  2. Leren van concepten (version spaces en beslissingsbomen)
  3. Instance-based learning
  4. Reinforcement Learning
  5. Neurale netwerken
  6. Genetische algorithmen
  7. Support Vector machines
  8. Evalueren van hypotheses : betrouwbaarheid, bias en variantie
  9. Computationele leertheorie

Studiemateriaal

Handboek : Machine Learning, T.M. Mitchell, + extra kopies. voor transparanten zie http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/mitchell/ftp/mlbook.html, + extra transparanten zullen ter beschikking gesteld worden via http://como.vub.ac.be/Education/courses.htm

Wijze examineren